U bent hier

Gdisk (Nederlands)

GDISK is een programma om partities aan te maken op een harde schijf, het is een verbeterde versie van FDISK.

Let op na gebruik bent u alle gegevens op de disk kwijt!

Druk hier om GDISK te downloaden
Gebruik: Bekijken van alle commando's en hun switchen (zonder hulpteksten) gdisk /? <Enter>.


Bekijken van alle commando's en hun switchen (met hulpteksten)
gdisk /? /cre <enter> Geeft informatie over /cre opdracht
gdisk /? /del <enter> Geeft informatie over /del opdracht
gdisk /? /status<enter> Geeft informatie over /status opdracht
gdisk /? /act <enter> Geeft informatie over /act opdracht
gdisk /? /hide <enter> Geeft informatie over /hide opdracht
gdisk /? /mbr <enter> Geeft informatie over /mbr opdracht
gdisk /? /batch<enter> Geeft informatie over /batch opdracht

De /mbr switch zorgt ervoor dat de Master-Boot-Record opnieuw gecreëerd wordt, zonder verlies van alle data op de schijf.

Dit heeft grote gevolgen voor alle informatie op de harddisk want die worden allemaal ontoegankelijk voor het systeem, dus gebruik deze optie alleen als je:

1e Een geheel nieuw systeem wilt opzetten nadat je een ander soort besturingssysteem hebt gehad op de machine, (bv. Win-NT, Linux, Unix of OS/2).
De eerste drie besturingssystemen hebben de mogelijkheid om een zgn. Multi-Boot te maken op de harddisk, hiervoor worden er aanpassingen gemaakt in de MBR (vermoedelijk wordt de MBR ook groter gemaakt als standaard gezien de problemen om het te verwijderen met Fdisk)
Om deze zaken weer te corrigeren werkt de Fdisk-programma niet goed.

2e Snel en goed de oude MBR wilt wissen en herstellen.
Met het GDISK programma gaat het wel en ook snel en goed.
gebruik hiervoor:
    gdisk     (dit geeft gegevens over de fysieke harde schijven)
    gdisk n /mbr /wipe  (dit maakt een nieuwe MBR aan en Verwijdert de oude)
( de 'n' staat voor het nummer van de schijf die je ziet met commando gdisk <enter> )

Hierna de nieuwe primaire partitie maken & formatteren
gdisk /cre /pri /for            (FAT 32 formaat)
gdisk /cre /pri /for /-32    (FAT 16 formaat)


GDISK disk /CRE: Creëren en repareren van schijf partities and logische stations.
GDISK disk /CRE {/PRI|/EXT|/LOG} [/SZ:{mbytes|pcent%}] [/FOR [/Q] [/V[:label]]] [/-32] [/-CE] [/X] [/Y]

disk Fysiek gerepareerde schijf(1-8).
/CRE Creëert een DOS partitie of logisch DOS station.
/PRI Creëert een primaire DOS partitie.
/EXT Creëert een extended DOS partitie.
/LOG Creëert een logisch DOS station in de extended DOS partitie.
/SZ:mbytes Specificeert de grote van de partitie. Standaard probeert deze een zo groot mogelijke partitie te maken.
/SZ:pcent% Specificeert de grote van de partitie in percentage van de schijfgrote.
/FOR Formatteert de nieuwe partitie zodra deze is aangemaakt.
/Q Verzorgt een snelle formattering op de nieuwe partitie.
/V[:label] Specificeert het volume label. Standaard geen label.
/-32 Negeer grote schijf ondersteuning (FAT32). Limiteert de maximum grote van een nieuwe primaire DOS partities and logische DOS stations tot 2048 MB.
/-CE Negeer alle ruimte in Customer Engineering (CE) cylinder.
/X Negeer extended schijf toegang ondersteuning.
/Y Onderklikt de vraag of je het goed vindt. /SURE doet het zelfde.
/SURE Onderklikt de vraag of je het goed vindt. /Y doet het zelfde.

GDISK disk /DEL: Verwijderen en repareren van partities and logische stations.
GDISK disk /DEL {/PRI[:nth]|/EXT[:nth]|/LOG:nth|/P:partn-no|/ALL} [/X] [/Y]

disk Fysieke schijven(1-8).
/DEL Verwijdert een DOS partitie of een Logisch station.
/PRI[:nth] Verwijdert de 'nth' primaire DOS partitie (1-n). Standaard is 1.
/EXT[:nth] Verwijdert de 'nth' extended DOS partitie. Standaard is 1.
/LOG:nth Verwijdert de 'nth' logische DOS station van de extended DOS partitie (1-n).
/P:partn-no Verwijder een partitie. Gebruik /STATUS en selecteer het nummer van de partitie om deze te verwijderen.
/ALL Verwijder alle partities.
/X Negeer extended schijftoegang ondersteuning.
/Y Onder klikt de vraag of je het goed vindt. /SURE doet het zelfde.