U bent hier

Sneltoetsen voor Word

Indien u nog een sneltoets weet stuur dan een e-mail.

Sneltoets Functie
Ctrl+P Afdrukken
Ctrl+A Alles selecteren
Ctrl+E Centreren
Ctrl+I Cursief
Home Cursor verplaatsen naar het begin van de regel
End Cursor verplaatsen naar het eind van de regel
F4 of Ctrl+Y De laatste handeling herhalen
Shift+F7 De synoniemenlijst openen
Ctrl+K Een hyperlink invoegen
Ctrl+Backspace Een woord verwijderen
F1 Help
Shift+F3 Hoofdletters omzetten in kleine letters en andersom
Ctrl+D Lettertype wijzigen
Ctrl+X Knippen
Ctrl+C Kopiëren
Ctrl+L Links uitlijnen
Ctrl+N Nieuw document
Ctrl+U Onderstrepen
Ctrl+Z Ongedaan maken
Ctrl+O Openen
Ctrl+S Opslaan
F12 Opslaan als (= met andere naam of bestandsindeling)
Ctrl+G Overschakelen naar een pagina, sectie, regel, enzovoort
Ctrl+Home Overschakelen naar het begin van het document
Ctrl+End Overschakelen naar het eind van het document
Insert Overschrijven (nogmaals Insert: overschrijven uitzetten)
Ctrl+V Plakken
Ctrl+R Rechts uitlijnen
Ctrl+Shift+End Selecteren tot aan het eind van het document
Ctrl+Shift+Home Selecteren vanaf het begin van het document
F7 Spelling controleren
Ctrl+B Vet
Shift+PgUp Vanaf de cursor tot bovenaan de pagina selecteren
Shift+PgDn Vanaf de cursor tot onderaan de pagina selecteren
PgUp Venster omhoog
PgDn Venster omlaag
Ctrl+PgDn Volgende pagina
Ctrl+F6 Volgende open document
Ctrl+PgUp Vorige pagina
Delete Wissen
Ctrl+F Zoeken en vervangen