U bent hier

Winkey toetscombinaties Windows 7

Al sinds jaar en dag is het een belangrijke toets op het toetsenbord van een Windows machine. De Winkey of de Windows-logotoets. Een volledige lijst hiervan met alles wat je er mee kunt doen in Windows 7 staat hieronder.

Toetscombinatie Resultaat
Winkey Het menu Start openen of sluiten
Winkey+Pause Het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven
Winkey+D Het bureaublad weergeven
Winkey+M Alle vensters minimaliseren
Winkey+Shift+M Het vorige formaat van geminimaliseerde vensters herstellen en de vensters op het bureaublad weergeven
Winkey+E Computer openen
Winkey+F Een bestand of map zoeken
Ctrl+Winkey+F Computers zoeken (als u bent verbonden met een netwerk)
Winkey+L De computer vergrendelen of naar een andere gebruiker overschakelen
Winkey+R Het dialoogvenster Uitvoeren openen
Winkey+T Bladeren door de programma's op de taakbalk
Winkey+getal Het programma starten dat is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie. Als het programma al wordt uitgevoerd, schakelt u naar dat programma over.
Shift+Winkey+getal Een nieuw exemplaar van het programma starten dat is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie
Ctrl+Winkey+getal Overschakelen naar het laatste actieve venster van het programma dat is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie
Alt+Winkey+getal De Jump List openen van het programma dat is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie
Winkey+Tab Bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Aero Flip 3D
Ctrl+Winkey+Tab Met de pijltoetsen bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Aero Flip 3D
Ctrl+Winkey+B Overschakelen naar het programma dat een bericht heeft weergegeven in het systeemvak
Winkey+Spatiebalk Voorbeeld van het bureaublad weergeven
Winkey+Pijl-omhoog Het venster maximaliseren
Winkey+Pijl-links Het venster maximaliseren aan de linkerkant van het scherm
Winkey+Pijl-rechts Het venster maximaliseren aan de rechterkant van het scherm
Winkey+Pijl-omlaag Het venster minimaliseren
Winkey+Home Alles behalve het actieve venster minimaliseren
Winkey+Shift+Pijl-omhoog Het venster uitrekken tot de boven- en de onderkant van het scherm
Winkey+Shift+Pijl-links of Pijl-rechts Een venster van het ene beeldscherm verplaatsen naar het andere
Winkey+P Een presentatieweergavemodus kiezen