U bent hier

Winkey toetscombinaties Windows 8 en RT

Al sinds jaar en dag is het een belangrijke toets op het toetsenbord van een Windows machine. De Winkey of de Windows-logotoets. Een volledige lijst hiervan met alles wat je er mee kunt doen in Windows 8 en RT staat hieronder.

Toetscombinatie Resultaat
Winkey Het startscherm weergeven of verbergen
Winkey+F1 Windows Help en ondersteuning openen
Winkey+B De focus in het systeemvak instellen
Winkey+C De charms openen
Winkey+D Het bureaublad weergeven en verbergen
Winkey+E Computer openen
Winkey+F De charm Zoeken openen en bestanden zoeken
Winkey+G Door Gadgets op het bureaublad bladeren
Winkey+H De charm Opslaan openen
Winkey+I De charm Instellingen openen
Winkey+J De hoofd-app en vastgemaakte app wijzigen
Winkey+K De charm Apparaten openen
Winkey+L Uw pc vergrendelen of naar een andere gebruiker overschakelen
Winkey+M Alle venster minimaliseren
Winkey+O Apparaatoriëntatie vergrendelen
Winkey+P Een presentatieweergavemodus kiezen
Winkey+Q De charm Zoeken openen en apps zoeken
Winkey+R Het dialoogvenster Uitvoeren openen
Winkey+T Door de apps op de taakbalk bladeren
Winkey+U Toegankelijkheidscentrum openen
Winkey+V Door meldingen bladeren
Winkey+Shift+V In tegengestelde richting door de meldingen bladeren
Winkey+W De charm Zoeken openen en instellingen zoeken
Winkey+X Het menu voor Snelkoppelingen openen
Winkey+Z De opdrachten weergeven die beschikbaar zijn in de app
Winkey+, Een kort voorbeeld van het bureaublad weergeven
Winkey+Pause Het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven
Winkey+Ctrl+F Pc's zoeken (als u bent verbonden met een netwerk)
Winkey+Shift+M Het vorige formaat van geminimaliseerde vensters op het bureaublad herstellen
Winkey+getal De bureaublad-app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie. Als de app al wordt uitgevoerd, schakelt u naar die app over.
Winkey+Shift+getal Een nieuw exemplaar van de bureaublad-app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie
Winkey+Ctrl+getal Naar het laatste actieve venster van de bureaublad-app overschakelen die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie
Winkey+Alt+getal De Jump List openen van de bureaublad-app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie
Winkey+Ctrl+Shift+getal Als administrator een nieuw exemplaar openen van de bureaublad-app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie
Winkey+Tab Door geopende apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren
Winkey+Ctrl+Tab Door geopende apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren en deze vastzetten in de volgorde zoals er doorheen wordt gebladerd
Winkey+Shift+Tab In tegengestelde richting door geopende apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren
Winkey+Ctrl+B Naar de app overschakelen die een bericht heeft weergegeven in het systeemvak
Winkey+Pijl-omhoog Het bureaublad-venster maximaliseren
Winkey+Pijl-omlaag Het bureaublad-venster minimaliseren
Winkey+Pijl-links Het bureaublad-venster maximaliseren aan de linkerkant van het scherm
Winkey+Pijl-rechts Het bureaublad-venster maximaliseren aan de rechterkant van het scherm
Winkey+Home Alle vensters minimaliseren met uitzondering van het bureaublad-venster (wanneer de toetsencombinatie nogmaals wordt ingedrukt, worden alle vensters teruggezet)
Winkey+Shift+Pijl-omhoog Het bureaublad-venster uitrekken tot de boven- en de onderkant van het scherm
Winkey+Shift+Pijl-omlaag Actieve desktop-vensters verticaal terugzetten/minimaliseren, terwijl de breedte gelijk blijft
Winkey+Shift+Pijl-links of Pijl-rechts Een venster op het bureaublad van het ene beeldscherm verplaatsen naar het andere
Winkey+Spatiebalk De invoertaal en toetsenbordindeling wijzigen
Winkey+Ctrl+Spatiebalk Naar een al eerder geselecteerde invoer schakelen
Winkey+Enter Narrator openen
Winkey+Page Up Het startscherm en de apps naar de monitor aan de linkerkant verplaatsen (apps op het bureaublad worden niet naar de andere monitor verplaatst)
Winkey+Page Down Het startscherm en de apps naar de monitor aan de rechterkant verplaatsen (apps op het bureaublad worden niet naar de andere monitor verplaatst)
Winkey+Shift+punt (.) Een app aan de linkerkant vastmaken
Winkey+punt (.) Een app aan de rechterkant vastmaken
Winkey+/ Een IME-reconversie initiëren
Winkey+Alt+Enter Windows Media Center openen
Winkey+plusteken (+) of minteken (-) In- of uitzoomen door middel van Vergrootglas
Winkey+Esc Vergrootglas afsluiten