U bent hier

Windows Verkenner in contextmenu

Windows Verkenner is een van de meestgebruikte onderdelen van Windows. En dat is ook niet zo verwonderlijk, als u bedenkt dat het programma toegang verschaft tot het gehele systeem en de inhoud ervan! Natuurlijk kunt u Windows Verkenner oproepen via het menu Start, maar het kan sneller. Start de Register-editor, door te klikken op Start/Uitvoeren en regedit te typen, gevolgd door een druk op de Enter-toets. Navigeer naar de registersleutel HKEY_CLASSES ROOT\Folder\Shell. Kies nu voor Bewerken/Nieuw/Sleutel. Voorzie de nieuwe sleutel van een identieke en nog niet gebruikte naam, bijvoorbeeld newVerkenner. Klik nu met rechts op de waarde Standaard, die zich in het rechter gedeelte van het venster bevindt en kies voor Naam wijzigen. Voorzie de waarde van de naam Bladeren met Windows Verkenner. Vervolgens klikt u met rechts op de subsleutel newVerkenner en kiest u voor Nieuw/Sleutel. Noem de sleutel command. In het rechter venster klikt u dubbel op Standaard en typt u C:\Windows\Explorer.exe. Sluit de Register-editor, via Register/Afsluiten. Wanneer u voortaan met rechts op een bestand klikt, kunt u in het weergegeven contextmenu kiezen voor de optie Bladeren met Windows Verkenner en op deze wijze snel toegang verkrijgen tot alle bestanden en overige items op de vaste schijven!