U bent hier

Mappen afdrukken

Veel gebruikers van Windows klagen over het feit dat het in Windows ME niet mogelijk is om een overzicht van de map inhoud af te drukken. Het is dus niet zonder meer mogelijk om via Windows Verkenner een map te selecteren en er voor te kiezen deze af te drukken. Deze functionaliteit kan ingebouwd worden.
Klik Start/Programma's/Bureau-accesoires/Kladblok. Neem vervolgens onderstaande regels exact over in het nieuwe kladblok document.

CD %1
DIR>LPT1

Sla het document op, door te kiezen voor Bestand/Opslaan. Het document dient geplaatst te worden in de map \Windows\Command. Noem het document Printdir.bat. Open Windows Verkenner en navigeer naar het zojuist gemaakte bestand Printdir.bat. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies eigenschappen. Op het het tabblad Programma plaatst u een vinkje naast de optie Venster sluiten bij afsluiten. Bij Uitvoeren selecteert u Geminimaliseerd. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan. Vervolgens start u de Register-editor. Navigeer naar de registersleutel HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell. Kies Bewerken/Nieuw/Sleutel en noem de sleutel Afdrukken. Selecteer de sleutel Afdrukken en kies Bewerken/Nieuw/sleutel en noem de sleutel command. Vervolgens dubbelklikt u op de waarde Standaard, in het rechter venster, en typt u C:\Windows\Command\Printdir.bat. Hierbij gaan we ervan uit dat Windows op de C: schijf is geïnstalleerd. Sluit de Register-editor. Wanneer u nu met de rechtermuisknop op een map klikt, zult u zien dat het weergegeven contextmenu voorzien is van de opdracht afdrukken.