U bent hier

Geen opstartdiskette

Tijdens de installatieprocedure van Windows ME wordt gevraagd om een geformatteerde 3,5 inch diskette. Deze is nodig voor het maken van een opstartdiskette, waarmee u Windows ME in de toekomst kunt starten als er problemen zijn. Hebt u geen behoefte aan zo'n voorziening, dan kunt u ervoor kiezen om de diskette niet te maken. Wanneer Windows ME Setup vraagt om de diskette in het diskettestation te plaatsen, dan klikt u in dat geval op de knop Annuleren. Het installatieproces zal verder gaan, zonder dat de opstartdiskette wordt gemaakt. Overigens raden wij u aan om altijd een opstartdiskette beschikbaar te hebben. Dat kan veel ergernis voorkomen.