U bent hier

Sneltoetsen voor PowerPoint

Indien u nog een sneltoets weet stuur dan een e-mail.

Sneltoets Functie
Ctrl+P Afdrukken
Ctrl+A Alles selecteren
Ctrl+I Cursief
F4 of Ctrl+Y De laatste handeling herhalen
F5 Een diavoorstelling starten
Ctrl+D Een duplicaat van de huidige dia maken
Ctrl+K Een hyperlink invoegen
Ctrl+M Een nieuwe dia invoegen
Ctrl+Backspace Een woord verwijderen
Ctrl+T Het dialoogvenster lettertype openen
Alt+Shift+pijl-links Het niveau van een alinea verhogen
Alt+Shift+pijl-rechts Het niveau van een alinea verlagen
Ctrl+G Hulplijnen weergeven
Ctrl+C Kopiëren
Shift+F3 Omzetten in hoofdletters
Ctrl+Z Ongedaan maken
Ctrl+O Openen
Ctrl+S Opslaan
F6 Overschakelen naar het volgende deel venster (rechtsom)
Shift+F6 Overschakelen naar het vorige deel venster (linksom)
Ctrl+V Plakken
Ctrl+gelijkteken (=) Subscript toepassen
Ctrl+plusteken (+) Superscript toepassen
Ctrl+B Vet
Ctrl+F Zoeken