U bent hier

Windows ME en DOS

Nadat wij Windows Me hadden geïnstalleerd voor een bedrijf ontstond een probleem. Enkele functies van een financieel programma dat onder DOS werkt konden niet meer worden gebruikt. Dat gold onder meer voor het factureren. Dat kan vaker voorkomen. Daarom is het misschien aardig om aan te geven hoe we dit hebben opgelost. Het probleem kon worden opgelost door via Start - Uitvoeren - Systemedit - C:windowssystem.ini de regel PerVMFiles=200 als volgt toe te voegen: [386Enh] PerVMFiles=200

In vorige Windows-versies moest u de instelling FILES in het bestand Config.sys plaatsen. In Windows Me gaat dit iets anders, zoals u zelf al aangeeft, en maakt u gebruik van een andere instelling. Een grote groep Windows ME gebruikers ondervindt problemen bij de configuratie van deze instelling voor DOS-toepassingen.
Om de instelling FILES in Windows Me in te stellen maakt u gebruik van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie. Kies voor Start/Uitvoeren en typ msconfig.

Op het tabblad System.ini voegt u de volgende regel toe aan de sectie [386Enh]: PerVMFiles=n
Bij n vult u de gewenste waarde in. Normaal staat deze waarde in Windows Me op 30. De maximale waarde die u kunt opgeven is 225, waardoor het totaal 255 (30 + 225) wordt. Na de aanpassing herstart u het systeem om de wijziging van kracht te laten worden.