U bent hier

Distribution Lists

Dit is een lijst van gebruikers welke binnen een organisatie tot een bepaalde groep behoren. Wanneer een bericht naar de groep wordt verstuurd dan ontvangen alle gebruikers binnen deze groep een exemplaar. Het voordeel hiervan is dat niet elke gebruiker afzonderlijk als geadresseerde vermeld moet worden. Een nieuwe Distribution list wordt aangemaakt binnen Exchange Administrator. Klik op 'File' en kies voor 'New Distributions List'. Nu geeft u o.a. aan welke gebruikers tot de groep behoren, de rechten van de groep enz. Wanneer een nieuwe gebruiker wordt ingevoerd kan deze op eenvoudige wijze toegevoegd worden aan een groep of groepen door binnen de eigenschappen van de gebruiker te gaan naar 'Distributions Lists' en kies vervolgens 'Modify'.