U bent hier

Pad naar installatieschijf

Bij het installeren van Windows XP vanaf een cd-rom wordt het pad naar deze cd-rom bewaard in de systeeminstellingen. Windows XP gebruikt het pad om naar installatiebestanden te zoeken wanneer dat nodig is. Daar hebt u echter weinig aan wanneer de setup-bestanden niet meer via de cd-rom te benaderen zijn, bijvoorbeeld als deze in het bezit van de systeembeheerder is. Het is echter mogelijk de installatiebestanden op het netwerk te zetten en te verwijzen naar dit netwerkpad. Daarvoor moet u het Windows Register bewerken. Maak uiteraard eerst een herstelpunt en een back-up van uw register en handel dan als volgt:

  1. Start - Uitvoeren - Typ: regedit - OK.
  2. Ga stap voor stap naar: KEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Setup.
  3. Druk op de map met de naam Setup in het linker gedeelte.
  4. Voeg een nieuwe tekenreekswaarde toe en noem deze SourcePath.
  5. De waarde is het pad naar de installatiebestanden. Bijvoorbeeld \\Servernaam\Shared\WinXPInstall.
  6. Sluit de Register-editor.

Na een herstart van de PC zullen de wijzigingen actief zijn.