U bent hier

Overbodige DLL's verwijderen

Deïnstallatie programma's zijn populair onder gevorderde computergebruikers. Telkens wanneer u software op uw machine installeert, zal deze software tevens een aantal DLL-bestanden op uw systeem installeren. Deze kunnen enkele megabytes groot zijn en blijven achter, ook nadat u het programma verwijderd hebt. Dat dit uiteindelijk kwalijke gevolgen kan hebben voor uw besturingsprogramma zal duidelijk zijn. In Windows XP is dat allemaal al veel beter geregeld, maar nog altijd werken niet alle deïnstallatie programma's voor 100% correct. Om een handje te helpen kunt u overbodige DLL bestanden handmatig verwijderen. Maak uiteraard eerst een herstel punt en een back-up van uw register en handel dan als volgt:

  1. Start - Uitvoeren - Typ: regedit - OK.
  2. Ga stap voor stap naar: HKEY_LOCAL_MACHINE - SOFTWARE - Microsoft - Windows - CurrentVersion - SharedDLLs.
  3. Druk op de map met de naam SharedDLLs in het linker gedeelte.
  4. In het rechter venster staan nu DLL-bestanden opgesomd, die op uw machine aanwezig zijn. Heeft een DLL-bestand de waarde 0 dan wordt de DLL niet gebruikt door Windows en is ze hoogstwaarschijnlijk overbodig.
  5. Door tegelijkertijd in een klein venster daarnaast Windows Verkenner te starten kunt u meteen controleren of de genoemde DLL's en bijbehorende programma's nog steeds op uw vaste schijf aanwezig zijn. Betreft het een programma dat u reeds gewist hebt, dan kunt u met een gerust hart ook de DLL wissen. DLL's die in de Windows\System directory staan, kunnen nog in gebruik zijn door Windows. Het verwijderen hiervan houdt dan ook enig risico in.