U bent hier

Verkenner opstarten met parameters

Hoe de Windows Verkenner zich presenteert kunt u regelen bij het opstarten. Aan het commando explorer.exe kunt u namelijk parameters toevoegen, waardoor de Verkenner bij het opstarten meteen goed staat en u direct aan de slag kunt, zonder eerst subdirectory's te moeten sluiten enzovoort.
Om dit permanent te regelen kunt u het beste een snelkoppeling naar de Verkenner maken. De opdracht regel om de Verkenner te starten kent de volgende syntax (de waarden tussen de [ ] zijn de variabelen):
Explorer.exe [/e[,Directory]] [/n] [/root,Object] [[/select],Onderobject]
Wordt er geen parameter meegegeven aan de Verkenner, dan start de Verkenner met een gedeeld venster van de hoofd directory. De betekenis van de parameters is als volgt:

/e De parameter /e start de Verkenner met een gedeeld venster van de achter /e opgegeven directory.
/n De parameter /n start de verkenner met een ongedeeld venster en zonder directory structuur.
/root De parameter /root,Directory of /root,\\Servernaam\Directory start de Verkenner met de aangegeven directory als hoogst bereikbare niveau. Het is dan niet mogelijk om naar een hoger in de boomstructuur gelegen directory te wisselen. Een zeer handige functie om uw systeem te beschermen.
/select De parameter /select,[directory] selecteert de opgegeven directory in het linker deel venster van de Verkenner.

Een aardige manier van starten biedt u de volgende opdracht regel:

  • Explorer /root, -

Daarmee opent u het Verkenner venster en wordt de inhoud van de systeemschijf in het rechter deel venster getoond.